Team Wimedo Slalom

TWONK-reglement 2010 

 

 

 

TEAM WIMEDO OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 2010

Reglement

In 2010 tellen (voor zover nu bekend) acht wedstrijden mee.
Er zijn zes Nederlandse titels te verdelen, namelijk
groep 1,X-1, groep 2, X-2, groep 3 en X-3. 
Er is dus géén kampioenschap per klasse.

Het is een open kampioenschap, dit betekent dat ook niet-leden 
en buitenlanders kunnen meedoen.

Van de acht (of eventueel meer) wedstrijden tellen de zes 
(eventueel aantal wedstrijden - 2) beste resultaten mee voor het 
kampioenschap. Er is dus steeds 'ruimte' voor schrapresultaten.

Iedereen die in 2010 aan zes van onze wedstrijden deelneemt, 
wordt in het kampioenschap geklasseerd.

Als iemand bij een bepaalde wedstrijd in meerdere groepen(1,2,3,x1,x2 of x3) 
meerdere keren wordt geklasseerd, dan tellen al deze klasseringen.
Als iemand binnen een groep meerdere keren wordt geklasseerd, 
dan telt uitsluitend de beste klassering in die groep.

Na iedere wedstrijd zullen de bijgewerkte tussenstanden op 
www.wimedo.nl worden weergegeven. 
De bedoeling hiervan is, dat u niet alleen informatie over uw positie 
in het kampioenschap ontvangt maar ook informatie over uw naaste 
tegenstanders.

Eventuele op- en aanmerkingen ten aanzien van de tussen­of eindstanden 
kunt u kwijt aan Henk Wagenaar Hummelinck (telefoonnr. 030-2710371 
of info@autowoordenboek.nl).

Telling in 2010: wordt binnenkort gepubliceerd en is conform de 
FIA-telling in de Formule1 voor het wereldkampioenschap coureurs.